loder

Informacje o hucie

Informacje o hucie

Wśród zadań inżyniera hutnika znajduje się między innymi opracowanie technologii metalurgicznych, co jest zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz dostępnymi narzędziami. Inżynier tworzy również instrukcje z zakresu obróbki metali, prowadzi analizy i kontrolę oraz nadzoruje proces metalurgiczny. Natomiast technik hutnik organizuje pracę zespołu, dba o zaopatrzenie oraz sprzęt. Technik hutnik musi również przygotowywać dokumentację, która dotyczy procesów metalurgicznych. Dokonuje także rutynowych kontroli aparatury.

Wyroby hutnicze wytwarzane są w hutach oraz zakładach metalurgicznych to zarówno produkty metalowe, stalowe, lecz także stopy metali. Tym samym do wyrobów hutniczych zalicza się blachy, pręty, taśmy, druty, rury oraz profile. Wszystkie te elementy metalowe służyć mogą jako podstawa konstrukcji budowlanych. Wyroby hutnicze są zatem wykorzystywane między innymi w budownictwie, lecz także w bardzo wielu innych gałęziach przemysłu. Bardzo popularnymi wyrobami hutniczymi są również taśmy stalowe oraz stalowe pręty.

Czy można zwiedzać hutę? Najczęściej nie ma możliwości zwiedzania huty, jednak zależy od indywidualnego przedsiębiorstwa, które prowadzi tego typu działalność. Wiąże się to między innymi ze względami bezpieczeństwa, które są priorytetem w przypadku ewentualnej możliwości zwiedzania huty oraz zapoznania się z pracą hutników i wyrobami hutniczymi.